Khởi tố nữ phó chủ tịch để xảy ra lập hồ sơ khống rút tiền tỷ

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với phó chủ tịch phường Đông Hải (TP. Thanh Hóa) bà Khâu Thị Phượng về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
Khởi tố nữ phó chủ tịch để xảy ra lập hồ sơ khống rút tiền tỷ

Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Thanh Hóa cũng khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Tiến Độ (63 tuổi) là trưởng phố Lễ Môn, phường Đông Hải về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ


Cũng theo Cơ quan CSĐT, từ tháng 1-2016, lợi dụng việc được giao nhiệm vụ chủ trì và trực tiếp thực hiện công tác kiểm kê, giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất bị thu hồi tại phố Lễ Môn và phố Vạn Sơn (Đông Hải, TP. Thanh Hóa) để phục vụ đầu tư, xây dựng dự án số 2 khu đô thị Đông Hải, bà Khâu Thị Phượng là Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hải đã không kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của ông Phạm Tiến Độ trưởng phố Lễ Môn.


Bị can Phạm Tiến Độ bị bắt tạm giam và bà Khâu Thị Phượng Phó Chủ tịch phường Đông Hải bị khởi tố.Việc không giám sát của bà Phượng đã để cho ông Độ câu kết với một số đối tượng khác tẩy xóa, lập khống hồ sơ “biến” ruộng lúa thành ruộng trồng hoa ly s và thỏa thuận với các hộ dân nhận đền bù, chia chác tiền đền bù, gây thiệt hại một lượng lớn tiền của Nhà nước.


Cơ quan công an cũng thông tin, trong quá trình thu thập tài liệu, lời khai của bà Khâu Thị Phượng, Phạm Tiến Độ và các đối tượng có liên quan có đủ căn cứ để khởi tố bị can đối với Khâu Thị Phượng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Phạm Tiến Độ về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.


Trước đó như PLO đưa tin ngày 17-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Tống Quang Thái, Phó Giám đốc Ban này về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.


" type="Photo" style="">

Khởi tố nữ phó chủ tịch để xảy ra lập hồ sơ khống rút tiền tỷ - Ảnh 2.


Tống Quang Thái, Phó Giám đốc Ban này về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.Kết quả điều tra của công an cho hay ông Tống Quang Thái là người liên quan trực tiếp tới vụ án mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố hồi tháng ba. Lần ấy, bị can bị bắt tạm giam là Nguyễn Văn Đức, bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú là Dương Văn Trung, đều là cán bộ Ban Giải phóng mặt bằng - Tái định cư TP Thanh Hóa.


Tại thời điểm hai người này làm giả hồ sơ, ông Tống Quang Thái với tư cách là Phó Giám đốc Ban Giải phóng mặt bằng và được giao nhiệm vụ phụ trách chính công tác giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị Đông Hải đã không kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của hai cán bộ của mình. Từ đó tạo ra sở hở cho Nguyễn Văn Đức và Dương Văn Trung tẩy xóa, lập khống hồ sơ đền bù gây thiệt hại một số lượng lớn tiền của Nhà nước.


Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Khởi tố nữ phó chủ tịch để xảy ra lập hồ sơ khống rút tiền tỷ

Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với phó chủ tịch phường Đông Hải (TP. Thanh Hóa) bà Khâu Thị Phượng về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng


Khoi to nu pho chu tich de xay ra lap ho so khong rut tien ty


Co quan CSDT-Cong an tinh Thanh Hoa da khoi to bi can va ap dung bien phap ngan chan cam di khoi noi cu tru doi voi pho chu tich phuong Dong Hai (TP. Thanh Hoa) ba Khau Thi Phuong ve hanh vi thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong


Co quan CSDT-Cong an tinh Thanh Hoa cung khoi to, bat tam giam ong Pham Tien Do (63 tuoi) la truong pho Le Mon, phuong Dong Hai ve hanh vi loi dung chuc vu quyen han khi thi hanh cong vu


Cung theo Co quan CSDT, tu thang 1-2016, loi dung viec duoc giao nhiem vu chu tri va truc tiep thuc hien cong tac kiem ke, giai phong mat bang doi voi dien tich dat bi thu hoi tai pho Le Mon va pho Van Son (Dong Hai, TP. Thanh Hoa) de phuc vu dau tu, xay dung du an so 2 khu do thi Dong Hai, ba Khau Thi Phuong la Pho Chu tich UBND phuong Dong Hai da khong kiem tra, giam sat viec thuc hien nhiem vu cua ong Pham Tien Do truong pho Le Mon.


Bi can Pham Tien Do bi bat tam giam va ba Khau Thi Phuong Pho Chu tich phuong Dong Hai bi khoi to.Viec khong giam sat cua ba Phuong da de cho ong Do cau ket voi mot so doi tuong khac tay xoa, lap khong ho so “bien” ruong lua thanh ruong trong hoa ly s va thoa thuan voi cac ho dan nhan den bu, chia chac tien den bu, gay thiet hai mot luong lon tien cua Nha nuoc.


Co quan cong an cung thong tin, trong qua trinh thu thap tai lieu, loi khai cua ba Khau Thi Phuong, Pham Tien Do va cac doi tuong co lien quan co du can cu de khoi to bi can doi voi Khau Thi Phuong ve hanh vi Thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong va Pham Tien Do ve hanh vi Loi dung chuc vu quyen han khi thi hanh cong vu.


Truoc do nhu PLO dua tin ngay 17-7, Co quan CSDT Cong an tinh Thanh Hoa cung da khoi to vu an, khoi to bi can, bat tam giam bon thang doi voi Tong Quang Thai, Pho Giam doc Ban nay ve toi thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong.


" type="Photo" style="">

Khoi to nu pho chu tich de xay ra lap ho so khong rut tien ty - Anh 2.


Tong Quang Thai, Pho Giam doc Ban nay ve toi thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong.Ket qua dieu tra cua cong an cho hay ong Tong Quang Thai la nguoi lien quan truc tiep toi vu an ma Co quan CSDT Cong an tinh Thanh Hoa da khoi to hoi thang ba. Lan ay, bi can bi bat tam giam la Nguyen Van Duc, bi can bi ap dung bien phap ngan chan cam di khoi noi cu tru la Duong Van Trung, deu la can bo Ban Giai phong mat bang - Tai dinh cu TP Thanh Hoa.


Tai thoi diem hai nguoi nay lam gia ho so, ong Tong Quang Thai voi tu cach la Pho Giam doc Ban Giai phong mat bang va duoc giao nhiem vu phu trach chinh cong tac giai phong mat bang du an khu do thi Dong Hai da khong kiem tra, giam sat viec thuc hien nhiem vu cua hai can bo cua minh. Tu do tao ra so ho cho Nguyen Van Duc va Duong Van Trung tay xoa, lap khong ho so den bu gay thiet hai mot so luong lon tien cua Nha nuoc.


Hien vu viec dang duoc dieu tra lam ro.


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cổng Giao Thương www.conggiaothuong.com Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000