Hết thời bảng đen phấn trắng, Samsung cho ra sản phẩm bảng tương tác "game hoá" các bài giảng, phân phối độc quyền qua công ty con của CMC

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
CMS không chỉ là nhà phân phối độc quyền sản phẩm Flip mà còn phân phối tất cả màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh (Digital Smart Signage Display) của Samsung.
Hết thời bảng đen phấn trắng, Samsung cho ra sản phẩm bảng tương tác

Ngày 13/8/2019, Công ty TNHH Sản xuất và dịch vụ CMC (CMS Co. Ltd), thành viên của tập đoàn công nghệ CMC đã chính thức ký kết hợp tác với công ty TNHH Điện tử Samsung Vina (SAVINA) thuộc tập đoàn Samsung. Theo đó, CMS trở thành nhà phân phối độc quyền cho sản phẩm bảng tương tác Samsung Flip tại Việt Nam.


Samsung Flip được xem là bản nâng cấp của bảng trắng truyền thống và bảng điện tử, tích hợp các tính năng hỗ trợ mạnh mẽ cho công tác giảng dạy, học tập tại các trường hợp, cũng như chia sẻ ý tưởng, hội họp tại các văn phòng hiện đại.


Đây là sản phẩm mà Samsung đã thai nghén nghiên cứu mất 3 năm. Với kích thước 55 inches, dự kiến sắp tới có bản 65 inches, Flip được coi như một máy tính bảng khổng lồ với nhiều tính năng sử dụng trong các lớp học, được thiết kế theo hướng "game hoá" các bài giảng, được sử dụng ở bậc Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở hay các Trung tâm Anh ngữ, hỗ trợ thảo luận và chia sẻ ý tưởng trong các cuộc họp.Người dùng có thể viết, vẽ, ghi chú lên màn hình, thiết bị cho phép 4 người dùng cùng một lúc, lưu các ghi chú sáng tạo trên mọi tệp dữ liệu, liên kết với các thiết bị bên ngoài như màn chiếu lớn, điện thoại di động cá nhân.


noCaption" type="Photo" style="">

Hết thời bảng đen phấn trắng, Samsung cho ra sản phẩm bảng tương tác game hoá các bài giảng, phân phối độc quyền qua công ty con của CMC - Ảnh 2.Thực tế sản phẩm Samsung Flip đã ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 4/2018, ông Võ Hồng Hải giám đốc ngành hàng Công nghệ thông tin và khối Doanh nghiệp Samsung Vina cho biết sản phẩm Flip của Samsung hiện nay là thế hệ 2, ban đầu khi mới ra mắt sản phẩm đầu tiên ra thị trường Samsung chưa muốn lựa chọn bất kỳ đối tác nào phân phối độc quyền thời điểm đó, chính vì vậy công ty tự tìm kiếm một số đối tác khá mạnh trong lĩnh vực giáo dục để giới thiệu sản phẩm trong lĩnh vực chuyên ngành. Bên cạnh đó Samsung Vina cũng tìm kiếm các đối tác đủ khả năng để phân phối diện rộng trên cả nước, có kinh nghiệm và quan hệ tốt trong lĩnh vực kinh doanh mà sản phẩm này cần tiếp cận. Tìm kiếm đối tác có đủ năng lực về marketing để nhân rộng sản phẩm vào từng đối tượng quan tâm, đó là lí do vì sao đến hôm nay mới lựa chọn đối tác xứng tầm.


Phát biểu tại lễ ký kết, ông KC Ryu – Giám đốc kiêm Cố vấn Cao cấp ngành hàng Công nghệ Thông tin và khối Doanh nghiệp, đại diện Samsung Vina khẳng định, CMS là đối tác phù hợp nhất để đồng hành cùng Samsung giới thiệu Flip ra thị trường.


noCaption" type="Photo" style="">

Hết thời bảng đen phấn trắng, Samsung cho ra sản phẩm bảng tương tác game hoá các bài giảng, phân phối độc quyền qua công ty con của CMC - Ảnh 3.Tập đoàn mẹ của CMS, CMC vừa ký kết hợp tác chiến lược với Samsung SDS, theo đó Samsung SDS mua 25% cổ phần của CMC. CMS không chỉ là nhà phân phối độc quyền sản phẩm Flip mà còn phân phối tất cả màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh (Digital Smart Signage Display) của Samsung.


Ông Nguyễn Phước Hải, Tổng giám đốc CMS cho biết "Một trong những mục tiêu chiến lược của CMS là cung cấp các sản phẩm công nghệ tiên tiến trên thế giới đến với các tổ chức, doanh nghiệp, trường học tại Việt Nam, gia tăng lợi ích và lợi thế cạnh tranh cho khách hàng. Flip là sản phẩm đã được Samsung đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng về công nghệ, tính năng để thực sự thích hợp với nhu cầu sử dụng tại các trường học, tổ chức giáo dục và các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp liên quan đến thiết kế, sáng tạo".


Mô hình phân phối sản phẩm này có tính đặc thù, theo chiều hướng B2B (business to business) nhiều hơn là B2C (business to customer) do đó dự kiến sản phẩm này sẽ không xuất hiện ở các siêu thị điện máy hay lazada mà phân phối qua kênh đại lý đi theo ngành dọc, CMS có các đội tác chuyên về giáo dục tư, giáo dục công và các trường quốc tế, trong khu vực doanh nghiệp CMS có nhiều nhóm đại lý theo kênh chuyên ngành ở các tỉnh.


noCaption" type="Photo" style="">

Hết thời bảng đen phấn trắng, Samsung cho ra sản phẩm bảng tương tác game hoá các bài giảng, phân phối độc quyền qua công ty con của CMC - Ảnh 4.Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Hết thời bảng đen phấn trắng, Samsung cho ra sản phẩm bảng tương tác "game hoá" các bài giảng, phân phối độc quyền qua công ty con của CMC

CMS không chỉ là nhà phân phối độc quyền sản phẩm Flip mà còn phân phối tất cả màn hình hiển thị kỹ thuật số thông minh (Digital Smart Signage Display) của Samsung.


Het thoi bang den phan trang, Samsung cho ra san pham bang tuong tac "game hoa" cac bai giang, phan phoi doc quyen qua cong ty con cua CMC


CMS khong chi la nha phan phoi doc quyen san pham Flip ma con phan phoi tat ca man hinh hien thi ky thuat so thong minh (Digital Smart Signage Display) cua Samsung.


Ngay 13/8/2019, Cong ty TNHH San xuat va dich vu CMC (CMS Co. Ltd), thanh vien cua tap doan cong nghe CMC da chinh thuc ky ket hop tac voi cong ty TNHH Dien tu Samsung Vina (SAVINA) thuoc tap doan Samsung. Theo do, CMS tro thanh nha phan phoi doc quyen cho san pham bang tuong tac Samsung Flip tai Viet Nam.


Samsung Flip duoc xem la ban nang cap cua bang trang truyen thong va bang dien tu, tich hop cac tinh nang ho tro manh me cho cong tac giang day, hoc tap tai cac truong hop, cung nhu chia se y tuong, hoi hop tai cac van phong hien dai.


Day la san pham ma Samsung da thai nghen nghien cuu mat 3 nam. Voi kich thuoc 55 inches, du kien sap toi co ban 65 inches, Flip duoc coi nhu mot may tinh bang khong lo voi nhieu tinh nang su dung trong cac lop hoc, duoc thiet ke theo huong "game hoa" cac bai giang, duoc su dung o bac Mam non, Tieu hoc, Trung hoc co so hay cac Trung tam Anh ngu, ho tro thao luan va chia se y tuong trong cac cuoc hop.Nguoi dung co the viet, ve, ghi chu len man hinh, thiet bi cho phep 4 nguoi dung cung mot luc, luu cac ghi chu sang tao tren moi tep du lieu, lien ket voi cac thiet bi ben ngoai nhu man chieu lon, dien thoai di dong ca nhan.


noCaption" type="Photo" style="">

Het thoi bang den phan trang, Samsung cho ra san pham bang tuong tac game hoa cac bai giang, phan phoi doc quyen qua cong ty con cua CMC - Anh 2.Thuc te san pham Samsung Flip da ra mat thi truong Viet Nam tu thang 4/2018, ong Vo Hong Hai giam doc nganh hang Cong nghe thong tin va khoi Doanh nghiep Samsung Vina cho biet san pham Flip cua Samsung hien nay la the he 2, ban dau khi moi ra mat san pham dau tien ra thi truong Samsung chua muon lua chon bat ky doi tac nao phan phoi doc quyen thoi diem do, chinh vi vay cong ty tu tim kiem mot so doi tac kha manh trong linh vuc giao duc de gioi thieu san pham trong linh vuc chuyen nganh. Ben canh do Samsung Vina cung tim kiem cac doi tac du kha nang de phan phoi dien rong tren ca nuoc, co kinh nghiem va quan he tot trong linh vuc kinh doanh ma san pham nay can tiep can. Tim kiem doi tac co du nang luc ve marketing de nhan rong san pham vao tung doi tuong quan tam, do la li do vi sao den hom nay moi lua chon doi tac xung tam.


Phat bieu tai le ky ket, ong KC Ryu – Giam doc kiem Co van Cao cap nganh hang Cong nghe Thong tin va khoi Doanh nghiep, dai dien Samsung Vina khang dinh, CMS la doi tac phu hop nhat de dong hanh cung Samsung gioi thieu Flip ra thi truong.


noCaption" type="Photo" style="">

Het thoi bang den phan trang, Samsung cho ra san pham bang tuong tac game hoa cac bai giang, phan phoi doc quyen qua cong ty con cua CMC - Anh 3.Tap doan me cua CMS, CMC vua ky ket hop tac chien luoc voi Samsung SDS, theo do Samsung SDS mua 25% co phan cua CMC. CMS khong chi la nha phan phoi doc quyen san pham Flip ma con phan phoi tat ca man hinh hien thi ky thuat so thong minh (Digital Smart Signage Display) cua Samsung.


Ong Nguyen Phuoc Hai, Tong giam doc CMS cho biet "Mot trong nhung muc tieu chien luoc cua CMS la cung cap cac san pham cong nghe tien tien tren the gioi den voi cac to chuc, doanh nghiep, truong hoc tai Viet Nam, gia tang loi ich va loi the canh tranh cho khach hang. Flip la san pham da duoc Samsung dau tu nghien cuu ky luong ve cong nghe, tinh nang de thuc su thich hop voi nhu cau su dung tai cac truong hoc, to chuc giao duc va cac doanh nghiep, dac biet la cac doanh nghiep lien quan den thiet ke, sang tao".


Mo hinh phan phoi san pham nay co tinh dac thu, theo chieu huong B2B (business to business) nhieu hon la B2C (business to customer) do do du kien san pham nay se khong xuat hien o cac sieu thi dien may hay lazada ma phan phoi qua kenh dai ly di theo nganh doc, CMS co cac doi tac chuyen ve giao duc tu, giao duc cong va cac truong quoc te, trong khu vuc doanh nghiep CMS co nhieu nhom dai ly theo kenh chuyen nganh o cac tinh.


noCaption" type="Photo" style="">

Het thoi bang den phan trang, Samsung cho ra san pham bang tuong tac game hoa cac bai giang, phan phoi doc quyen qua cong ty con cua CMC - Anh 4.RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cổng Giao Thương www.conggiaothuong.com Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000